Balance in the Force och receptet för intjäning

Gårdagen bjöd på stängd tyskbörs, lite köpare i eurusd samt pannkake-price action i USA (kasta upp sen falla platt rakt ner. I en större timeframe så har motstånd efter motstånd penetrerats på ett väldigt målmedvetet sätt och vi handlas nu på viktiga nivåer inför nästa rörelse.

Jag är ingen målare till yrket men försöker illustrera ett tänkbart scenario i bilden nedan. Senast vi handlades kring en större VPOC longer time frame såg vi indikationer på att en större rotation ner var möjlig. Tittade man intradag på hur marknaden faktiskt handlades, hur pris distribuerades och så vidare så var det överhängande bullish fortfarande. Detta tror jag kommer hända igen, lite paus för att sedan ta ytterligare ett ben upp. Detta förutsätter att vi ser någon slags kontroll hos köparna som kommer in i samband med sälj. Ytterligare stöd har vi om det blir tydligt att lägre priser uppstår tillsammans med uteblivna köpare, snarare än motiverade både köpare och säljare som handlar ner pris. Det som också är viktigt att ha i åtanke är att detta är på något sätt hållplats två i en rörelse upp. Det innebär att bland annat FOMO kommer in i bilden vilket kan trigga en utebliven avkylning. Då ska man istället våga vara lång som en stång, om styrkan finns kvar.

Tittar vi på eurusd ur ett längre perspektiv så är vi nu tillbaka på någon potentiell botten rent värdemässigt, så att jobba lite lång för avkylning även här är nog inte helt fel. Som alltid om man ska gå emot trenden så är inväntande av bekräftelse major key.

Det vi också kan se om vi tittar lite på både dax och eurusd är att balansen är återställd med sambandet starkare dollar = starkare börs, med risk för att vi tänker fel och blandar ihop korrelation och kausalitet. Men det kan man faktiskt unna sig att göra ibland, efter som allt bara är spekulation och humbug ändå i finansvärlden. Kan iaf vara värt att hålla reda på, om man vågar.

Inte världens spännande slutsatser men att ta det lite passivt, handla kortare rörelser och så vidare är säkert ett bra recept för intjäning närmaste dagarna.

Carpe diem!

’’Buy when there’s blood in the streets’’ – Ett gästinlägg av Gustavus Adolphus

Idag har vi äran att läsa ett gästinlägg om källan till true power – Uran. Den är skriven av Gustavus Adolphus som ni kan se mer av på hans egna blogg https://gartmanbrothers.wordpress.com/.

Nickar Gustavus Adolphus har haft twitter ett tag och har även startat en blogg på senare dar tillsammans mer Sir Lx2. Har handlat heltid under perioder men fick sluta då heltidsstudier tog för mycket av min tid. Texten handlar om ett mycket kärt ämne för mig. Jag har följt Uran marknaden och dess nyhetsflöde i över ett år. Det är en intressant marknad till bakgrund av flera anledningar, bland annat den stora miljöproblematik vi står inför, dess intressanta supply and demand struktur och inte minst att det är en sektor som i en enligt många hutlöst prisat aktiemarknad fortfarande är mycket billig samt konjunkturkänslig.

Tack Lx2 för korrläsning, läs vår blogg! och följ mig och honom på twitter.

Den 11 mars 2011 inträffade en av de största jordbävningarna i modern tid. Skalven och den efterföljande tsunamin dödade runt 15,000 personer och orsakade materiella skador på 200 miljarder dollar.

På det japanska kärnkraftverket Fukushima skadade jordbävningen kylstemet vilket ledde till att reaktorerna överhettades och en väldig massa radioaktivt avfall släpptes ut. Fukushima och Tjernobyl är idag namn som alltid kommer att vara synonymt med kärnkraften och dess stora risker.

Men något som är mindre känt är att Fukushima inte var det närmaste kärnkraftverket till skalvets epicentrum. Hela 6 mil närmare befann sig Onagawa Nuclear Power Plant (https://en.wikipedia.org/wiki/Onagawa_Nuclear_Power_Plant). Hela byn Onagawa förstördes i skalven men de 3 reaktorerna stod kvar utan några större skador eller missöden. Onagawa reaktorerna var förberedda med murar för att förhindra översvämning samt en personalstyrka förberedda på att tackla den typen av extrema utmaningar som skalvet var. Istället för att fly området så som man gjort i Fukushima sökte istället lokalbefolkningen skydd i kärnkraftverket, då det var den säkraste platsen i närheten.

Så vad kan man lära sig av den här historien? Jo, att 2011 tog ett välbyggt kärnkraftverk en direktträff av en av historiens mest kraftiga jordbävningar, utan skador. Onagawa visar att med rätt process och människor kan kärnkraft vara en säker källa till energi.

Efter Fukushima dalade kärnkraftens popularitet. Japan stängde helt ner sitt kärnkraftsprogram, vilket stod för cirka 12% av det totala antalet. Tyskarna röstade för att innan 2022 ha fasat ut all kärnkraft och Italien stoppade alla framtida planer om nya kärnkraftverk.

De politiska besluten hade förödande effekt på Uran marknaden, eftersom Uran är bränslet som energin utvinns ur.

Som av en effekt av att inblandade länder dumpade sina Uran supplies rakt in i terminsmarknaden har nu priset på råvaran fallit med 70% sedan 2011 till omkring 20$ per lbs. Detta är ett pris där ytterst få Uran producenter kan tjäna några pengar vid extrahering av metallen och ett pris som sannerligen stoppar alla tankar på att bygga nya gruvor.

Priserna är så pass låga att producenterna förlorar pengar på varje pound de säljer till spotpris. Alla amerikanska producenter förlorar pengar vid nuvarande prissättning.

Marknaden är i ett sådant skede att de flesta skulle rygga tillbaka och vända blicken mot andra tillgångar, men marknaden är ett fynd för de konträra investerarna som känner igen sentimentet.

När förhållandena är som sämst kan det bara bli bättre, därför har jag investerat i Uran producenter.

Kärnkraft

Trots politiskt motstånd fortsätter kärnkraftverken att producera stora mängder ren, säker och utsläppsfri elektricitet. Kol som också används för att producera el, har dödat långt mycket mer människor än uran.

Något annat som gemene man kanske inte heller vet om kärnkraften är hur stor del av den totala energiförbrukningen den utgör. Cirka 40% av den totala energiförbrukningen i Sverige kommer från kärnkraften. I US är motsvarande siffra 21% eller 23 miljoner hem. Utan kärnkraften skulle lampan slockna hemma hos var femte amerikan.

Kärnkraften står för 10% av den globala elproduktionen. Om världen kollektivt önskar minska sina utsläpp och samtidigt inte sluta använda el så är kärnkraften i nuläget det enda realistiska alternativet.

Kärnkraften benämns ofta som ’’base load’’ energi. Base load är konsistent på det sättet att den går att lita på i de flesta lägen. Det är grunden för ett välmående samhälles eltillförsel. Till Skillnad från sol och vind som i all sin ära inte alltid kommer att kunna producera tillräckligt med energi för att mätta behovet.

Det finns ett antal radioaktiva ämnen men Uran är på långa vägar det bästa alternativet idag. Det kombinerar tillgänglighet, enkelhet vid användning och är relativt lätt att göra sig av med i jämförelse till sina motparter.

Uran som förekommer naturligt är idag inte tillräckligt koncentrerat för att vara användbart i kärnkraften utan måste bearbetas(http://www.world-nuclear.org/nuclear-basics/how-is-uranium-ore-made-into-nuclear-fuel.aspx). Uranet genomgår då diverse processer bland annat centrifugering.

Uranet själv utan någon bearbetning står för en försvinnande liten del av den totala kostnaden för att driva ett kärnkraftverk. Vilket även är viktigt att komma ihåg när man diskuterar Uranets vara eller icke vara.

Energiinnehållet i Uran är cirka tre miljoner gånger så stort som det i andra fossila bränslen. Om du är ett land med liten tillgång till fossilbränslen så har du inte något annat energialternativ om du vill ha energi för att hålla igång ditt samhälle och ekonomi.

Efterfrågan SKALL(!) öka

När man investerar i en råvara är den första frågeställningen man bör ställa sig; hur ser utbud och efterfrågan ut? Uranets s&d diskuteras i termer av lbs och är unik för att det existerar en primär produktion och en sekundär. Den primära produktionen kommer från gruvor och den sekundära i form av avställda kärnvapen och eller överblivet Uran som aktörer vill göra sig av med.

2015 kom 86% av det globala utbudet från den primära källan och 14% från den sekundära.

Ett resultat av detta blir att för att analysera marknaden kan man inte använda samma tumstock som på andra råvarumarknader utan måste också ta sig an att uppskatta hur mycket av den sekundära källan som kan komma att hamna på marknaden.

På gruvsidan av ekvationen är den absolut största producenten av Uran den centralasiatiska staten Kazachstan (KAZ) som står för 38% av den totala produktionen, därefter kommer Kanada med 22% och Australien med 12%. KAZ dominerar primärmarknaden för Uran. Därefter Cameco som är den största noterade producenten.

KAZ producerar sitt Uran genom en ISR-process. ISR är det absolut billigaste sättet att producera Uran. Detta på grund av att det inte innefattar den vanliga gruvnäringens kostnader då man “pumpar” upp Uranet.

Soda vatten pumpas ner i den porösa stenen som sedan blir “impregnerad” av uranet och sedan trycks upp.

ISR är mer som en vattenpumpstation än en gruva.

Precis som gas och olja har ISR-produktionen nackdelen att produktionsvolymer avtar över tid. För att försöka stävja utvecklingen av minskade produktionsnivåer byggs ständigt nya pumpar.

KAZ producerar mycket Uran just nu, men har som de andra aktörerna börjat känna effekterna av det låga priset, ett pris som inte i nuläget rättfärdigar att borra nya hål. 20$ per lbs är långt ifrån hållbart. KAZ skulle behöva ett näst intill dubbelt så högt råvarupris för att göra projekten ekonomisk gångbara.

Vad gör då Kazakstan för att skydda sin produktion? Jo, för några månader sedan meddelade dem att de kommer att sänka sin produktion med 20% i tre år. Även Cameco har gått ut med att de ämnar dra ner sin produktion och stänger därmed ner världens billigaste icke ISR-produktion av Uran; McArthur River, som stod för cirka 14% av den globala produktionen,

I två decennier har sekundärmarknaden dominerats av kärnvapen från Ryssland och US.

I slutet av kalla kriget beslutade Ryssland och US att minska sina kärnvapen lager. Som en del av överenskommelsen skulle US köpa 500 ton återvunnen Uran. En deal som höll från 1993 till 2013. Efter försäljningen uppskattas Ryssland idag hålla 134 miljoner lbs och US 260 miljoner lbs av Uran i sina lager (grovt uppskattade med god marginal).

Efterfrågan

Det finns framförallt fem stora konsumenter av Uran idag US 27%, Frankrike 14%, Ryssland 12%, China 12% och Sydkorea 7%. De 5 stora konsumerar cirka 123 miljoner pounds av den totala globala konsumtionen om 175 miljoner lbs per år. Tillsamman blir det alltså 71% av den globala efterfrågan.

Den japanska katastrofen fick branschen att tappa balansen, men den föll inte helt. Samtidigt som några länder rör sig bort från kärnkraften, rör sig världen mot den.

Kina har för nuvarande 21 reaktorer under konstruktion. Ryssland har 7 under konstruktion. Indien har 5. US har 2 (rekommenderar starkt att läsa country profiles för en mer detaljerad inblick)(http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/china-nuclear-power.aspx)). Till och med Saudierna ämnar bygga kärnkraftverk (https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-20/why-oil-rich-saudi-arabia-is-turning-to-nuclear-power-quicktake).

Även Japan har gjort det känt att de skall aktivera 2/3 av deras flotta under nästkommande 4 år. De innebär enligt några korta beräkningar cirka 14 miljoner lbs som kommer behövas för att möta den Japanska efterfrågan per år.

Den ökade efterfrågan från Asien samt det nuvarande efterfrågan innebär att efterfrågan på Uran bör öka från 168 miljoner lbs till cirka 265 miljoner lbs 2035 (sammanställning av estimat).

(World Nuclear Association)

Enligt min egna hemmasnickrade modell ser jag en efterfrågan på drygt 250 miljoner lbs kring 2030. Jag ställer mig dock mer tveksam än de flesta och ser något av ett överutbud även efter att KAZ och Cameco minskat sin produktion. Ett överutbud av cirka 25 miljoner lbs. Detta är något som jag ser kommer förändras mot 2019 då marknaden glider in i ett underskott. Något som kommer förvärras under kommande tio år och antagligen någon gång 2025 överstiga 100 miljoner lbs. Det är ett gap mellan produktion som vida överstiger det 2000, året då den stora Uran-boomen var. Med detta i åtanke finns inte längre samma överhängande lager av ‘’sekundärkällan’’ som fanns då. Trots att globala lager är högre nu än de var då (tack vare japanerna) så ser läget mer hanterligt ut nu än då.

För att kunna tillfredsställa den framtida marknaden måste priset på Uran upp. Det kostar mer än 20$ för att ta upp metallen ur marken och om producenterna inte får betalt kommer de sluta göra jobbet.

’’The cure for low prices is low prices’’

Den genomsnittliga produktionskostnaden för en konventionell nordamerikansk Urangruva är cirka 60$ per lbs (alla kostnaderna). Det högsta ’’grade’’ projektet idag, McArthur River i Kanada behöver ett pris på 30-35. Kaza behöver ett pris på 25-30 för att vara gångbart.

Uran säljs på två sätt. Ett är spot-marknaden där aktörer kan köpa Uran när de vill. Samtidigt som de finns en kontraktsmarknad där aktörer förhandlar fram långsiktiga kontrakt med producenterna. Historiskt har de flesta affärerna gjorts där, men det har förändrats sedan Fukushima.

Eftersom den Japanska likviditeten översköljt marknaden har spotmarknaden blivit mer aktiv, något som tydligen börjat förändras enligt Cameco, vilket är goda nyheter för uranpriset.

De långa kontrakten som aktörer kunnat förlita sig på för sin överlevnad börjar även röra sig mot sin slutdag för många. Det innebär att priset måste omförhandlas något som jag även tror kommer ha en positiv effekt på prisutvecklingen.

En övergång från bäs till hås händer inte över en natt. I ärlighetens namn kommer antagligen inte priset på Uran skjuta i höjden kommande 12 månaderna. Det finns fortfarande ett överhängande lager att tugga sig igenom. Men efterfrågan ökar stadigt, och lagerna börjar minska speciellt i Kazakstan. Och sist men inte minst så är produktionskostnaderna mycket högre än marknadspriset. Det är anledningen till att uranpriset kommer öka med 50 till 150% inom kommande 5 åren, och de flesta kanske själva kan räkna ut vad det skulle göra med prissättningen på de glömda och hatade uran producenterna.

För att få perspektiv så rekommenderar jag er att titta på utvecklingen runt år 2003 till 2007 på dessa bolag. Marknaden reaktion var då en konsekvens av ett för lågt utbud samt tron av att US/Ryss-dealens avslut skulle minska utbudet ännu mer. Något som till stor del är en mer riktig beskrivning av nuläget.

Det finns en sista ömmande detalj med Uran marknaden. Världens största konsument har målat in sig i ett geopolitiskt hörn där den gula metallen står som huvudperson.

Vladimir Putin en före detta KGB agent, en skurk och bandit enligt många men också utan tvekan en av världens mäktigaste personer. Något som många inte vet om honom är att han håller amerikansk energikonsumtion i ett järngrepp.

Som tidigare beskrevs av mig är 21% av US energikonsumtion härstammad från kärnkraften. US använder 50 miljoner lbs Uran per år, men bara 11% av det kommer från amerikanska gruvor.

US får sitt Uran från gamla kärnvapen, Kanada, Australien men framförallt (mer än 50%) från ’’ryssvänliga’’ källor.

Det här är en mycket allvarlig situation, då den ger Putin ett förhandlings övertag. Om en teoretisk konflikt skulle uppstå ger det Putin möjligheten att spela ’’Uran kortet’’. Något som i realiteten skulle innebära att Putin utövade sitt inflytande över KAZ och stoppade Uran exporten till US. En energikris skulle uppstå.

US kan inte förlita sig enbart på Kanada och Australien för Uran-import. Men Kanada och Australien skulle inte heller kunna förse US med tillräckligt med Uran även om de ville. Detta bland annat eftersom både Kanada och Australien har bundit upp sig med långa kontrakt gentemot Kina och Indien.

Även om US kunde importera Uranet från västvänliga producenter skulle dem inte kunna använda det. Det måste som tidigare nämnts bearbetas för att nå den användbara koncentrationen. Den processen är kostsam, tidskrävande och kräver expertis. I uranmarknaden skulle man kunna säga att bearbetningsprocessen har lika stor vikt, om inte större, än den fysiska produkten.

Ryssland kontrollerar 50% av den globala bearbetnings kapaciteten. Alla processer som US har tillgång till just nu står redan under full kapacitet. Alltså spelar ingen roll huruvida mycket Uran US teoretiskt skulle kunna importera, man skulle ändå inte kunna använda det.

Att bygga ut dessa typer av kapaciteter är både kostsamt och skulle ta lång tid (troligen runt 10 år). US har målat in sig i ett hörn och skulle inte kunna förlita sig på andra energikällor så som kol, gas, sol och vind även om man ville då det saknas infrastruktur.

Man skulle kunna göra en jämförelse genom att beskriva situationen så som att US skulle få 50% av sina oljetillgångar importerade från Ryssland utan någon annan aktör att förlita sig på. Undra om allmänheten hade anmärkt på det i större utsträckning?

För att försäkra sig om att elen fortsatt kommer fungera lär US bli tvungna att investera miljarder i kontrakt från ryska källor långt över spotpriserna. Långsiktigt kommer US bli tvungna att investera tungt i byggandet av nya gruvor samt förfinings processer av Uranet.

I ett scenario där krig/handelskrig utbryter kommer priset på det västerländska Uranet skjuta i höjden.

Risker

Det finns en viss risk att min långsiktiga prognos ligger fel vid en teknisk utveckling av Torium kärnkraftverk. Torium har några fördelar mot Uran, men jag har beslutat mig för att ta risken och istället titta på de stora aktörernas agerande i frågan. De flesta satsar stora summor pengar på att utveckla tekniken men det som faktiskt byggs idag är just Uran drivna kärnkraftverk (De flesta över 10 år horisonter). I en bransch där uppstarts kostnaderna är så pass extrema som dem är i denna får man lita och hoppas på att nationernas tekniska expertis har gjort sin due diligence på ämnet.

SUMMASUMARUM

Klimatet är ett oroande problem för många människor. Om dessa människor vill ha ren, kostnadseffektiv, och säker energi är kärnkraften den idag enda kända vägen framåt.

Uranmarknaden erbjuder investerare att ta en mycket konträr position i en bortglömd tillgång som upplevt en av de värsta bäs-marknaderna någonsin.

Branschen är i en djup kris, men ju sämre situationen blir desto större uppsida kommer den att generera. Med ständigt nya produktionsminskningar är det svårt att argumentera för att läget ser sämre ut än innan. Därför är Uran ett av mina större tematiska bets för framtiden.

Jag spelar Uranet långsamt, genom att vara lång och bli ännu mer lång ju mer av min tes som visas besannas. Jag har innehav i både Uran ETFer samt enskilda bolag.

Hoppas någon uppskattade texten eller iaf blev intresserad att titta på ‘’alternativa investeringar’’.

Antingen går priset på Uran upp, eller så slocknar lamporna.

Mer läsning samt källor:

http://www.energyfuels.com/wp-content/uploads/2016/09/2016-09-WNA-Presentation-FINAL-1.pdf

Men speciellt; http://www.world-nuclear.org/

För frågor/diskurs kontakta mig på twitter eller kommentators fältet

Besök min och Lx2s blogg @gartmanbrothers.wordpress.com

Vad är värde?

Förra veckan kom den, nivån vi letat efter så länge 13030. En VPOC som nu blivit 13055. Detta är nivån som kommer vara en central del i att signalera för mig om vi är i bulltrend eller om vi har mer att göra på nedsidan. Rent strukturellt är det rätt trasigt och sargat nedåt, och ganska intakt uppåt. Men det har mer betydelse i en balanserad marknad, när marknaden trendar blir trasig struktur en svagare ledtråd i börsgåtan.

Lyckas vi ta oss över 13055 och etablera oss där över så ser jag ingen anledning till varför vi inte skulle ta ATH igen. Som ett stopp på vägen har vi 13391-13400. Orkar vi inte över detta så ser jag nivån 12577 (gap pre breakout) som sannolik. Det finns rätt mycket volym att stämma av med på den nivån, och skulle kunna bli en bra bas för fortsatt uppgång därefter, men så långt i framtiden är svårt att spekulera i.

Det vi letar efter är helt enkelt vad marknaden anser vara fair value, värde. Det vill säga vilka nivåer marknadens aktörer vill handla volymer på, är detta högre eller lägre sett till nuvarande pris. Och vi spekulerar också då i eventuellt ointressanta nivåer där pris kan röra sig mer agressivt för en rakare och mer riskfri trade.

Hoppas ni får en bra vecka! Carpe diem.

Uppdatering bluffodollar

Vilken otrolig rotation ner vi har sett den senaste tiden i eurusd. Det man kan notera nu är att vi studsar och handlas starkt kring VPOC för longer time frame. Ni som följt mig en tid vet att jag varit inställd på ett nedställ en tid, och nu tror jag vi fått det man kan vilja ha på nedsidan utan att bli för girig. Detta är en  rimlig nivå för en uppstuds för att först och främst testaVAH för longer timeframe, därefter vill vi avgöra om bulltrenden är intakt eller om vi kan spela på ytterligare en rotation ner, som hade kunnat se ut som på bilden nedan med test av VAL longer time frame. Således kan jag erkänna att jag i skrivande stund är lång eurusd och kommer föredra att vara det förutsatt att vi inte tar ut dessa lows.

Mer än så var det inte i nuläget. Carpe Diem.

 

TILLÄGG!

Notera hur volymdistributionben intradag har börjat skifta från lägre till högre i intradagsrangen. Inte världens starkaste indikation men ändå en pusselbit i rätt riktning.

Uppdatering Sharkpool

Många har sökt in till Sharkpoolen (för er som inte vet vad det är se detta inlägg) och vissa som sökt undrar när det kommer igång. För att det ska vara värt att lansera har jag vissa grundförutsättningar som jag vill nå upp till vad gäller kvalitet för vilka värden som skapas för medlemmarna. Bland annat vill jag att man ska ha möjlighet att använda samma mjukvara som jag gör och med bra erbjudanden på datafeeds och plattformen samt goda möjligheter att testa Investor RT kostnadsfritt innan man vet om man vill köra vidare med det analysprogrammet.

Så just nu förhandlar jag med olika aktörer för att skapa en så bra upplevelse som möjligt. Det innebär att ni fortfarande kan höra av er och ansöka. Och om någon råkar ha en bra kontaktperson för eventuella samarbeten som kan skapa mervärden för Sharkpoolen så är jag intresserad av att veta mer, så allt blir optimalt inför launch.

Det var det om Sharkpoolen, passa på att söka om ni inte gjort det! Det gör du genom att skriva till mig i DM på twitter eller maila contactthesharkweek at gmail . om , Mycket nöje!