Risk of ruin – Gästinlägg och uppföljning av Wilkens

Efter det populära inlägget om Edge återkommer Fredrik Wilkens (För en presentation av honom kan ni läsa förra inlägget) med ett utvecklande inlägg som nu behandlar risk i relation till edge. Texten tåls att läsa både en och två gånger. Mycket nöje!

Jag vill börja med att tacka för all positiv respons jag erhöll på mitt förra gästinlägg (som du hittar här). All positiv energi betyder mycket och skapar glädje i vardagen. Tack!

Jag skrapade i förra inlägget litet på ytan vad gäller att skapa edge, dvs förväntat positiv avkastning över tid. Nu tänkte jag dyka litet djupare i det allra mest grundläggande, nämligen att hantera risk.

Till att börja med kan det vara bra att definiera risk. Vad är risk? Både i den akademiska världen och i hos risk managers i den institutionella världen definieras oftast risk som volatilitet i avkastningen. Ju större svängningar i avkastning, desto större risk. Dvs all avvikelse från ett förväntansvärde (= din förväntade avkastning) definieras som risk. Ur mitt perspektiv som trader och/eller investerare tycker jag den definitionen leder fel. För mig är förlust definitionen på risk. Risk är för mig det oönskade och det är förluster som är oönskade . Vinster är önskade, i synnerhet oväntat stora sådana. Kom ihåg att jag jobbar för att vrida sannolikheten för vinst i min favör. Det innebär i sin tur att avvikelse i avkastning på uppsidan är positivt, något eftersträvansvärt. Finansteoretiskt så antar akademikerna (och ofta också praktikerna) att avvikelserna från förväntat värde är normalfördelade. Jag gör allt för att fördelningen skall bli sned, dvs med en övervikt på positiva avvikelser.

Med den insikten kan man börja jobba. Och då skulle jag rekommendera att inte börja med hur vinsterna skall bli stora, utan istället med hur förlusterna skall begränsas. Prio 1 måste alltid vara att vara kvar vid spelbordet, att eliminera konkursrisk alternativt minimera konkursrisk, litet beroende på vilken risk man är beredd att ta med sitt tradingkonto. Konkurs definieras i detta sammanhang helt enkelt som att pengarna på tradingkontot är helt förbrukade, förlorade. Om man läser om den resa de flesta traders gör, så är det nästan alltid så att man börjar arbeta med att maximera vinsterna, och att man sedan lär sig den hårda vägen att det var fel att börja i den änden. Min rekommendation är att skippa den delen och istället börja med hur förlusterna ska begränsas.

Jag skrev i förra inlägget att man måste ta förluster för att kunna nå vinsterna. Det gäller såklart bara om man har en edge. Men om man nu är övertygad om att man har hittat en edge och vill omsätta detta till vinster (litet som att gå på casino, men bra mycket smartare), så måste man bestämma hur mycket man kan och bör riskera att förlora på varje trade. Här kan jag verkligen rekommendera att googla ”Kelly criterion”. Det är en ganska enkel formel som sätter just risktagande i sammanhanget av förväntad vinst. Sätt in ditt förväntade utfall av din edge i formeln och ut trillar vilken andel av kapitalet du bör riskera för att på sikt maximera ditt utfall.

Förlustrisken måste hanteras, särskilt viktigt är detta för att din input i Kelly-formeln skall stämma med verkligheten. Jobba därför alltid med väl definierad förlustrisk per trade. Om jag har en algo som inte har en ”normalstor” SL som exitmetod, utan t.ex. gör exit beroende på ett indikatorvärde eller en viss tidpunkt, lägger jag alltid in en katastrofstopp. Dvs händer det riktigt oväntade (och här pratar vi svart-svan-oväntat), som inte hände i backtest, så är min förlust i de lägena begränsad till skillnad mot obegränsad. Sedan finns det vissa risker som är mkt svåra att begränsa, såsom t.ex risken att marknaden öppnar med ett enormt gap från gårdagens stängning. Just den risken hanterar jag genom att handla CFDs med en leverantör som ställer marknad 24h per dygn och jag försöker i så stor utsträckning som möjligt undvika att hålla position över helg (då market makern tar helgledigt). Det finns en massa andra risker med att använda en market-maker i CFDs som motpart, men det är ett såpass stort ämne att det kan vara värt ett eget inlägg.

Som sagt, se till att innan du går in i en trade fundera igenom EXAKT hur du skall gå ur för att maximera värdet på din edge. Det är många som lär sig den hårda vägen (inklusive undertecknad) hur kostsamt det kan vara att gå litet på intuition eller marknadskänsla. Gör inte det! Agera systematiskt. Det är din enklaste edge mot marknaden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *