Edge, ett gästinlägg av Fredrik Wilkens

Dagens inlägg kommer från en av Twitters mer rutinerade. Både när det kommer till marknaden och när det handlar om att njuta av livet. Med stor ödmjukhet och alltid positiv upplyftande inställning mot sin omgivning utvecklar Fredrik sina trading-algoritmer från solen i Cannes. I nedan inlägg får ni ta del av 30 års erfarenhet nedsmält i en djupdykning i begreppet edge, nyckeln till att tjäna pengar i marknaden. Mycket nöje!

 

Det är en stor ära att få förfrågan att skriva ett gästinlägg på SharkWeeks blogg iMarknaden. Jag tänkte ägna detta inlägg till en reflektion kring hur jag tänker om edge.
För att läsaren skall få litet bakgrund inleder jag med en kort presentation. Jag har arbetat i de finansiella marknaderna i c:a 30 år, dels som institutionell räntehandlare, dels med affärsutveckling inom kapitalförvaltning. Sedan ett par år tillbaka är jag bosatt i södra Frankrike där jag driver en fastighetsmäklarbyrå i Cannes. Vid sidan om mina ordinarie sysselsättningar har jag utvecklat automatiserad algoritm-handel för förvaltning av eget kapital. Det senare har vuxit till en passion och upptar numera en stor del av min vakna tid.
För mig har det varit viktigt att redan från början förstå vad jag vill profitera på och hur det ska gå till. Mot bakgrund av att akademiker många gånger om visat att marknaden är effektiv och att trading är ett nollsummespel, så tycker jag det är viktigt att vara ärlig mot sig själv vad man ger sig in på. Jag har valt att fokusera på två anomalier som kan observeras i marknaden.
1. Trend-följande och/eller momentum effekten
2. Mean reversion
Med anomalier menas att det är observerbara företeelser som kan användas för att visa att marknaden faktiskt inte är fullt effektiv (i enlighet med teorin om effektiva marknader). Med utgångspunkt i detta har jag sökt utforma vad jag kallar skördemekanismer, som söker profitera på dessa anomalier.
Momentum har för mig varit den anomali som jag tidigast hittade en metod för att skörda, och då särskilt i DAX och DOW. Och endast på uppsidan (på nersidan beter sig indexen, för läsaren säkerligen välbekant,HELT annorlunda). Dvs väljer man sina entrypunkter rätt så är det inte jättesvårt att fånga momentum på uppsidan i DAX och DOW. Sedan ska man siza i förhållande till sitt kapital, där använder jag mig av Kelly-kriteriet. Och slutligen ska man hitta en lämplig exit-strategi.
Mean reversion tycker jag är mycket svårare. Mean reversion går i korthet ut på att försöka identifiera när marknaden är översåld eller överköpt, gå emot och profitera på att marknaden kommer tillbaka till ett mer balanserat läge. Låter enkelt, men är jättesvårt, främst pga att förlusterna när man får fel är helt outsized relativt vinsterna, som typiskt sett är många men små till storleken. Att få balansen rätt och framför allt begränsa stora förluster tycker jag är en utmaning med mean reversion.
En viktig del i mitt tänk är att KISS, Keep It Simple, Stupid. Jag försöker hitta så enkla mönster som möjligt som har fungerat konsistent över tid. Visst använder jag en del filter, såsom t.ex att endast ta position under vissa tider, endast när volatiliteten är låg/hög, endast när marknaden är upp/ner över en viss period, osv. Jag har dock funnit att ju enklare man kan hålla entry, exit, target & stoploss, desto robustare blir algon/systemet.
Så till den kanske viktigaste delen i att ta risk i marknaden: diversifiering. Helt grundläggande för att få förståelse för detta är att, det man gör som trader är precis samma sak som duktiga pokerspelare: man försöker förbättra oddsen för vinst. Dvs om sannolikheten för vinst är 50/50 och dina genomsnittliga vinster lika stora som genomsnittliga förluster så är förväntad vinst noll minus transaktionskostnader, dvs negativ. Allt handlar om att försöka vrida ovanstående parametrar i din favör. Lyckas du komma till 51/49 börjar det genast bli intressant. Jag ligger själv ungefär där över tid. Men så är mina genomsnittliga vinster större än mina genomsnittliga förluster också. Det jag vill komma till är just förlusterna. Det är helt centralt att lära sig förstå att förluster är en stor del av trading/investering. Man måste ta dem för att komma åt vinsterna. Hur spelar då diversifiering in? Jo, diversifiering med flera olika algos som lönsamt handlar olika marknader, genom att utnyttja olika anomalier, olika timeframes, olika setupper, etc, ser till att minska din förväntade maximala drawdown. Det är t.o.m. i stort sett omöjligt för en long-only algo att gå in i ett max drawdown scenario samtidigt som en short-only algo gör det. En nyckel för mig till konsistent värdeutveckling har varit att just ha många olika algos igång samtidigt som diversifierar varandra. Här har jag stor hjälp av erfarenhet av marknadsbeteende och hur olika aktörer handlar när jag analyserar algos för att försöka avgöra om de faktiskt kan förväntas diversifiera varandra framåt.
Så för att sluta cirkeln: Edge definieras som positiv förväntad vinst över tid. Det är ett hantverk som består av många olika delar. I det här inlägget har jag egentligen bara skummat på ytan, men jag har försökt få med det väsentligaste. Det är en otroligt stimulerande utmaning, men man måste verkligen vara strukturerad och titta på alla delar för att få till det. Det går att göra och jag hoppas att jag med detta kunnat ge en liten inblick i hur jag tänker kring edge.
Har ni frågor är alltid ni välkomna att pinga mig på Twitter: @VillaTocaWilkens

2 reaktioner på ”Edge, ett gästinlägg av Fredrik Wilkens”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *